Vedlikehold

Dette er veiledende råd for vedlikehold og frekvens kan variere individuelt avhengig av klimatiske påkjenninger.

For å minimalisere behovet for vedlikehold kan vi anbefale våre aluminiumsbekledde produkter. Da får du et tilnærmet vedlikeholdsfritt vindu utvendig. 

TitleSummaryCategoriesLinkhf:doc_categorieshf:doc_tags
Hjem Shopping

Handle hjemmefra? Bare ring oss

Norgesvinduet produseres av våre to produksjonsbedrifter på Bjørlo og Svenningdal, og selges gjennom et landsomfattende forhandlernett. 

Østfold