U-VERDI

U-VERDI

U-verdien (W/m2K) angir hvor god varmeisolasjonen er. Jo lavere U-verdi dess bedre varmeisolasjon. For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig energibesparelse på 10 kWh per m2 vindusareal.

Tabellen viser hvilke minstekrav og anbefalinger som byggeforskriftene har stilt til U-verdi.

Norgesvinduet tilfredsstiller de krav som Enova anbefaler på vinduer og balkongdører

Å bytte til 3-lags lavenergivinduer fra Norgesvinduet, er en miljøvennlig og framtidsrettet løsning. Med energieffektive vinduer kan du redusere strømutgiftene, samtidig som du får et mer komfortabelt innemiljø.

Fra enova.no:
Vinduene i en vanlig bolig utgjør 5-10 % av boligens ytterflater, men står for opptil 40 % av varmetapet.

Moderne 3-lags lavenergivinduer reduserer varmetapet i boligen betraktelig. Bedre isolerte vinduer gir mindre kaldras og eliminerer trekk. Dette gir en jevnere og mer behagelig innetemperatur og reduserer oppvarmingsbehovet.

Bedre isolasjonsverdi gjør at du kan bruke større vindusflater, og dermed få mer naturlig lys inn i boligen. Du kan utnytte boarealet bedre, fordi du kan møblere tettere inntil vinduene. Investering i 3-lags lavenergivinduer er en fremtidsrettet måte å øke verdien på boligen. Nye vinduer gir også bedre støydemping enn gamle vinduer, og er som regel enklere å vedlikeholde.

Vurdér bytte til Enova Anbefaler-vindu hvis:

  • du skal i gang med oppussing eller rehabilitering
  • vinduet er eldre enn 20 år
  • vinduet er punktert. Det kan du se med at vinduet er skjoldete selv om det er nyvasket
  • du opplever trekk og temperatursvingninger
  • det dugger på innsiden, eller mellom glassene
  • du har store vindu utsatt for vær og vind. Vind reduserer vinduets isolasjonsevne betydelig
  • vinduene har råteskader
  • vindueene inneholder miljøgiften PCB

Østfold