U-verdi 1,2

U-verdien (W/m2K) angir hvor god varmeisolasjonen er. Jo lavere U-verdi dess bedre varmeisolasjon. For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig energibesparelse på 10 kWh per m2 vindusareal.

Tabellen viser hvilke minstekrav og anbefalinger som byggeforskriftene har stilt til U-verdi.

Utvikling av U verdi for vinduer U-verdi
Passivhus (NS 3700)
Nye forskrifter 2010
Byggforskriftene 1997
Byggforskriftene 1987
Byggforskriftene på 60-70 -tallet 
Byggforskriftene på 40-tallet
0,8
1,2
1,6
2,4
2,6
2,8