Sprosser .

 Sprosser legger en ny dimensjon til huset. Huset får et mykere utrykk, samt et spennende skyggespill.

Utenpåliggende sprosser

Sprossene kan tas av, slik at man kommer lett til når man skal vaske og rengjøre. Sprossene uten ramme har klips montert i hver ende og kneppes fast mot glasslistene på vinduet. Det er få begrensninger på hvilket utseende et vindu eller dør med sprosser kan ha. Utenpåliggende sprosser leveres i 25 og 50 mm tykkelse. Vi leverer også «innbakte» sprosser.

 

Gjennomgående sprosser

På faste vindu kan en sprosse ha til hensikt å øke styrken på hele konstruksjonen med tanke på vindbelastning. Gjennomgående sprosser fås i 65 mm og 72 mm tykkelse. Alle typer isolerglass kan brukes i gjennomgående sprosser.

Det er få begrensninger på hvilket utseende et vindu eller
dør med gjennomgående sprosser kan ha.

                                           

 

Måltaking

Avtagbare sprosser leveres som
et selvstendig produkt og kan også
bestilles til andre vindustyper enn 
Norgesvinduet. Se understående anvisning

for måltaking i slike tilfeller.