Skyvedør

Vi tilbyr skyvedør med utenpåliggende skyvbart felt. Denne kan produseres i ulike varianter. Dørene er standard utstyrt med innvendig låsbar vrider (låseknapp), og utvendig vrider med blindskilt. Mot tillegg kan det leveres vrider med nøkkelsylinder innvendig og utvendig.

SKU SKD Produkt

Standard skyvedør
På bildet ser du døren fra utsiden, med det skyvbare feltet til venstre. Dette kalles en «venstre dør». Denne modellen kan også fåes i «speilvendt» utgave – med høyre felt som skyvbart. Da kalles det en «høyredør»

Skyvedør med sprosser
Skyvedørene kan også leveres med gjennomgående sprosser (72 mm). Andre sprosseløsninger er også tilgjengelige på forespørsel. Du kan selv velge ruteinndelingen. Gjennomgående sprosse betyr at glasset fysisk deles av sprossen. Vi kan også levere utvendige pyntesprosser.

Skyvedør med overlys
Alle våre skyvedører kan leveres med overlys. Enten som trekant, som vist her, eller rektangulært. Overlyset kan også leveres med sprosser.

Alle balkongdørene kan utstyres med sylinderlås både på inn- og utsiden. En enkel låsknapp på innsiden med blindplate på utsiden er standard om ikke annet bestilles. Som tilleggsutstyr leveres døren enten med sylinder innvendig, utvendig eller på begge sider. Alle dørene i huset kan utstyres med like låssylindere slik at det er tilstrekkelig med èn nøkkel for hele huset, gjerne inklusiv garasjeport.

Rullestolterskel. Med bare 25 mm høyde på terskelen er det mulig å komme over denne med vanlig rullestol. Dette tilfredsstiller husbankens krav til boliger med livsløpsstandard. Er terskelhøyden over 25 mm i en livsløpsbolig faller lånetillegget bort. 

Egenskaper

Modulstørrelser