Selvrensende glass

Vinduspussing er en jobb man gjerne vil slippe. Det selvrensende (også kalt aktiv) glasset har en unik dobbeltvirkende funksjon som bruker naturens egne krefter til å holde glasset rent for organisk smuss. Det gir deg fordelen av både mindre vindusvasking og klarere utsikt!

Et usynlig belegg på det selvrensende glasset bruker luftfuktigheten og de ultrafiolette strålene i dagslyset til å danne et aktivt sjikt. Etter noen dager er glasset aktivert og organiske smussparkikler som fester seg på overflaten, løses opp og brytes ned. Det som blir igjen av skitt og smuss, skylles vekk av regn eller du kan hjelpe til med hageslangen.

Selvrensende glass høres nesten ut som en drøm, men det er virkelighet!

Kilde: www.pilkington.com

Vedlikeholdsinstrukser

(Det gjøres spesielt oppmerksom på at avrenning fra betong, kledning i kokt olje, og silikonmaterialer ikke må komme i kontakt med glasset. Slike materialer kan medføre skjolder i glasset som er vanskelig å fjerne med vaskemidler anbefalt for denne type glass.)