Glidehengslet

Dette er vår mest solgte vindustype. Vinduet åpnes ved hjelp av en vrider i underkant og kan ved vasking vendes 180 grader rundt. Betjening av vinduet går lett i alle posisjoner, noe som gjør at vinduet er i perfekt balanse – også når rammen vendes 180˚ rundt.

Glidehengslet er idêelt til bruk i alle typer boliger, kontorer, institusjoner og industribygg. Svingbevegelsen av rammen kan foretas uten at rammen tar bort i gardiner og andre ting som står i vinduskarmen og kan vendes helt om slik at begge sider av vinduet kan vaskes fra innsiden.

Norgesvinduet glidehengslet kan leveres med u-verdi på 0,78 W/m2K beregnet iht. NS-EN ISO 10077-1 og 2.

SKU HGU Produkt

Horisontalt glidehengslet utadslående

Funksjon. HGU kan åpnes ved hjelp av en vrider i underkant av rammen. Rammen kan åpnes utad ca. 10 cm i underkant. Da stopper rammen mot en sikring. I denne posisjonen kan rammen holdes fast i en luftestilling ved hjelp av en luftesikring som sitter på det venstre svingbeslaget, sett fra innsiden. Rammen kan også åpnes og «låses» ved hjelp av vrideren med ca 40 mm åpning.

Ved å løse ut sikringen som sitter på det høyre svingbeslaget kan rammen vendes helt om utenfor fasaden slik at utsiden av glasset vender inn i rommet. Rammen blir nå holdt igjen av samme sikringen.

Dette gjør at utsiden av glasset enkelt kan rengjøres fra innsiden. Denne svingbevegelsen av rammen kan foretas uten at rammen tar bort i gardiner og andre ting som står i vinduskarmen.

Anvendelse. Vinduet er ideelt til bruk i alle typer boliger, kontorer, institusjoner og industribygg. Vinduet er testet og typegodkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK)

Utseende. Det er få begrensninger på hvilke utseende et vindu av denne type kan ha. Skrå og buede felt kan ikke ha glidehengslede åpningsrammer men kan kombineres med denne type vindu.

Rammekalkulator. Det brukes nå mye 3-lags glass, også i kombinasjon med flere funksjoner som f.eks lyddemping, solrefleksjon og siikkerhetsglass. Dermed kan vekten på glasset pr. kvm bli veldig høy. Det er laget en rammekalkulator som enkelt viser begrensningene på størrelse nå en benytter slike tunge kombinasjoner

Egenskaper

VRIDER

Bildet viser standard vrider til HGU-vindu

Modulstørrelser