Brannvernglass

For noen tiår siden var brannvern det samme som tette ugjennomsiktige konstruksjoner i stål og betong. I dag har foredlede glassprodukter dramatisk endret forutsetningene. Du kan i dag skape bygninger som gir rikelig romfølelse, lys og visuell kontakt i kombinasjon med effektivt brannvern.

Alle brannvernglass må gi en godt definert beskyttelse mot flammer og røykgasser (brannklasse E). Norgesvinduet tilbyr, i samarbeid med vår glassleverandør Pilkington, brannglass som oppfyller disse kravene. Når det i tillegg stilles krav til vern mot for store temperaturøkninger (brannklasse EI) er flersjiktsglass løsningen.

Pilkinton Pyrodur/Pyrostop

Dette er klare brannvernglass med høy optisk kvalitet. De består av tynne floatglassruter med mellomliggende sjikt av herdet vannglass som er helt transparente. Ved brann sprekker glasset nærmest ilden raskt, men det brannbeskyttende sjiktet holder glassbitene på plass og danner en barriere mot flammer og røykgasser.

Ved ca. 120ºC ekspanderer sjiktet til en hvit, opak masse som isolerer effektivt. Jo flere sjikt som inngår i brannvernglasset, desto lengre tid tar det før brannen trenger gjennom, og desto langsommere stiger temperaturen på andre siden av glasset.

Gjennomtrengningstiden er i prinsippet direkte proporsjonal med antall brannbeskyttende sjikt. Sjiktet ekspanderer ut over ramme og fals, noe som også forsinker brannforløpet i selve rammekonstruksjonen. Det brannbeskyttende sjiktet tåler temperaturer fra -40ºC til +50ºC uten at de optiske egenskapene påvirkes.

Kilde: www.pilkington.com