Overflatebehandling

Overflatebehandling

Alle vindu må overflatebehandles før eller rett etter at de er montert i veggen. Den beste overflatebehandlingen kan utføres på fabrikk mens vinduet er i enkle deler før beslagene blir montert og før glasset blir satt inn. Dermed får vinduet en beskyttende behandling under tetningslister og beslag hvor det siden er mye mer arbeidskrevende å komme til.

I dag er nær 100 % av Norgesvinduene som leveres fra fabrikk ferdig behandlet.

Tips: Vær varsom med bruk av mørke farger, det kan gi en ekstremt høy overflatetemperatur i sollys. Behandlingen slites da ned betydelig raskere og kan gi negativ innvirkning på treverket. Dette gjelder generelt for all bruk av treverk utvendig.

NB: Det er ingen reklamasjonsrett på overflatebehandling.

To-farge system
Fabrikkene kan levere vindu med en farge på innsiden og en annen på utsiden.
Maling/beis utvendig og klarlakk innvendig er et annet alternativ. Klarlakk kan brukes på innsiden men frarådes sterkt til bruk på utsiden fordi det ikke gir god nok beskyttelse av treverket.

Skjult stifting

På ferdigbehandlede vinduer med treglasslister er det viktig at det ikke lages hull i den utvendige malingen, på disse har vi skjult stifting. Når det gjelder vinduer med PVC glasslister blir disse montert med en synlig stift. Norgesvinduet har skjult stifting på treglasslister og karm og rammehjørner.

Design
Norgesvinduet har en design som gjør at en korrekt utført overflatebehandling varer lenger. Dette er oppnådd ved godt avrundede kanter og mulighet for hurtig opptørking på kritiske punkter etter fuktige perioder. En behandling på fabrikk er langt bedre og vil ha lengre varighet enn om den er utført på byggeplass. Både glassfalsen og utfresing for beslag blir skikkelig behandlet før montering. Norgesvinduet har radius 3mm på alle viktige kanter. Malingsfilmen på kantene er like tykk som på flatene for øvrig.

Østfold