Ofte stilte spørsmål

1. Vinduene mine dugger, hva er grunnen til dette?

Vanlige årsaker til dugg på utsiden av glasset:

  • Den relative fuktigheten på stedet. Jo høyere fuktighet, dess større risiko for kondens/dugg.
  • Rutens U-verdi eller isoleringsevne. Jo bedre ruten isolerer desto mindre varme tilføres den ytre ruten. Den får da kaldere overflate og risikoen for dugg på utsiden øker.
  • Temperaturen i rommen innenfor.
  • Avskjerming, dvs. at varmen fra ruten ikke kan stråle fritt mot himmelrommet.

Vanlige årsaker til dugg på innsiden av glasset:

  • For høy innendørs fuktighet og for dårlig utlufting (særlig i nye bygg)
  • Lav innetemperatur
  • Dårlig isolerende rute

2. Hvorfor trekker det fra nederste kant av glasset i vinduet?

Dette kan være KALDRAS. Kaldras oppstår når luft blir nedkjølt av et vindu. Den nedkjølte luften er tyngre enn luften i resten av rommet, og synker eller "raser" nedover. Luften blir presset utover gulvet av sin egen tyngde og dette vil gi en opplevelse av trekk. Det er tre forhold som påvirker kaldras: høyden og størrelsen på vinduet, og overflatetemperaturen på vinduet. Jo kaldere og høyere, dess hurtigere synker luften og jo mer "trekk". NB! Gulvvarme fjerner ikke kaldras ved vinduet.

3. Hva er krav til rømningsvindu?

Krav til rømningsvindu er at bredde + høyde skal minst være 150 cm i åpen stilling til sammen. Bredden skal være minst 50cm, og høyden minst 60cm.

4. Kan man vaske selvrensende glass?

Normalt skulle det ikke være nødvendig med jevnlig vasking, men med uvanlig hard og gjenstridig skitt, eller i perioder hvor det ikke regner, kan man enkelt hjelpe prosessen ved å skylle ruten med vannslangen eller ved hjelp av en svamp med rent vann.
Hvis derimot overflaten er så skitten at UV stråler ikke når gjennom til glasset, vil den selvrensende effekten utebli. Hvis det er tilfelle, bør glasset vaskes med varmt såpevann og en myk klut, og i løpet av noen få dager vil prosessen reaktiveres. Bruk av vaskemidler skal ikke normalt være nødvendig, selv om det heller ikke skader belegget om man bruker det innimellom. Det er ikke anbefalt å bruke metallskraper eller slipemidler fordi dette kan skade belegget.

5. Er det noen mulighet for å ettermontere noen form for luftebeslag på deres Toppsving vinduer? Har dere luftebeslag som vi kan skaffe, eller kan dere anbefale noe annet som kan brukes?

Vi har en stormsikring (enkelt luftebeslag) som kan ettermonteres. Det ligger skjult i karmen. Vi må vite høyden på vinduet for å sende rett type.

6. Hvordan fargevalget påvirker vedlikehold av vinduer?

Mørke farger på vindu fører til en meget høy overflatetemperatur i sollys, som sliter på malingfilmen og gir betydelig økt behov for vedlikehold/oppmaling.

7. Glasset har sprukket - hvorfor?

Les mer her..

 

Produktgaranti