Ofte stilte spørsmal – Proff

Vanlige årsaker til dugg på utsiden av glasset:

  • Den relative fuktigheten på stedet. Jo høyere fuktighet, dess større risiko for kondens/dugg.
  • Rutens U-verdi eller isoleringsevne. Jo bedre ruten isolerer, desto mindre varme tilføres den ytre ruten. Den får da kaldere overflate og risikoen for dugg på utsiden øker.
  • Temperaturen i rommet innenfor.
  • Avskjerming, dvs. at varmen fra ruten ikke kan stråle fritt mot himmelrommet.

Vanlige årsaker til dugg på innsiden av glasset:

  • For høy innendørs fuktighet og for dårlig utlufting (særlig i nye bygg)
  • Lav innetemperatur
  • Dårlig isolerende rute

Dette kan være KALDRAS. Kaldras oppstår når luft blir nedkjølt av et vindu. Den nedkjølte luften er tyngre enn luften i resten av rommet, og synker eller "raser" nedover. Luften blir presset utover gulvet av sin egen tyngde og dette vil gi en opplevelse av trekk. Det er tre forhold som påvirker kaldras: høyden og størrelsen på vinduet, og overflatetemperaturen på vinduet. Jo kaldere og høyere, dess hurtigere synker luften og jo mer "trekk". NB! Gulvvarme fjerner ikke kaldras ved vinduet.

Krav til rømningsvindu er at bredde + høyde skal minst være 150 cm i åpen stilling til sammen. Bredden skal være minst 50cm, og høyden minst 60cm.

Normalt skulle det ikke være nødvendig med jevnlig vasking, men med uvanlig hard og gjenstridig skitt, eller i perioder hvor det ikke regner, kan man enkelt hjelpe prosessen ved å skylle ruten med vannslangen eller ved hjelp av en svamp med rent vann.
Hvis derimot overflaten er så skitten at UV stråler ikke når gjennom til glasset, vil den selvrensende effekten utebli. Hvis det er tilfelle, bør glasset vaskes med varmt såpevann og en myk klut, og i løpet av noen få dager vil prosessen reaktiveres. Bruk av vaskemidler skal ikke normalt være nødvendig, selv om det heller ikke skader belegget om man bruker det innimellom. Det er ikke anbefalt å bruke metallskraper eller slipemidler fordi dette kan skade belegget.

Vi har en stormsikring (enkelt luftebeslag) som kan ettermonteres. Det ligger skjult i karmen. Vi må vite høyden på vinduet for å sende rett type.

Mørke farger på vindu fører til en meget høy overflatetemperatur i sollys, som sliter på malingfilmen og gir betydelig økt behov for vedlikehold/oppmaling.

Spørsmål? Bare ring oss

Norgesvinduet produseres av våre to produksjonsbedrifter på Bjørlo og Svenningdal, og selges gjennom et landsomfattende forhandlernett. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev !

Motta siste informasjon fra Norgesvinduet.

Østfold