Ofte stilte spørsmål

1. Hvordan måle riktig?

Alle målene skal inkludere karm eller evt. den totale åpningen i veggen. Ved bestilling skal det oppgis bredde x høyde inkl. karm.

2. Vinduene mine dugger, hva er grunnen til dette?

Vanlige årsaker til dugg på utsiden av glasset:

  • Den relative fuktigheten på stedet. Jo høyere fuktighet, dess større risiko for kondens/dugg.
  • Rutens U-verdi eller isoleringsevne. Jo bedre ruten isolerer desto mindre varme tilføres den ytre ruten. Den får da kaldere overflate og risikoen for dugg på utsiden øker.
  • Temperaturen i rommen innenfor.
  • Avskjerming, dvs. at varmen fra ruten ikke kan stråle fritt mot himmelrommet.

Vanlige årsaker til dugg på innsiden av glasset:

  • For høy innendørs fuktighet og for dårlig utlufting (særlig i nye bygg)
  • Lav innetemperatur
  • Dårlig isolerende rute

3. Jeg har en reklamasjon, hva gjør jeg?

Reklamasjonen meldes til forhandleren der du kjøpte produktet.

4. Kan jeg vaske selvrensende glass?

Normalt skulle det ikke være nødvendig med jevnlig vasking, men med uvanlig hard og gjenstridig skitt, eller i perioder hvor det ikke regner, kan man enkelt hjelpe prosessen ved å skylle ruten med vannslangen eller ved hjelp av en svamp med rent vann.
Hvis derimot overflaten er så skitten at UV stråler ikke når gjennom til glasset, vil den selvrensende effekten utebli. Hvis det er tilfelle, bør glasset vaskes med varmt såpevann og en myk klut, og i løpet av noen få dager vil prosessen reaktiveres. Bruk av vaskemidler skal ikke normalt være nødvendig, selv om det heller ikke skader belegget om man bruker det innimellom. Det er ikke anbefalt å bruke metallskraper eller slipemidler fordi dette kan skade belegget.

5. Hva er U-verdi?

U-verdien eller varmegjennomgangskoeffisienten som måles i W/m2K angir den mengde varme som pr. tidsenhet passerer en kvadratmeter av konstruksjonen ved temperaturforskjell på en grad mellom konstruksjonens to sider. U-verdien er til tross for dette intet entydig mål. Den kan beregnes og måles på forskjellige måter og det kan gjelde enten hele vinduet eller glasspakken inklusiv eventuelle randsoner eller bare midtsonen på glassenhetene. Hvis du skal sammenligne forskjellige konstruksjoner må U-verdiene være beregnet ut fra eksakt de samme utgangspunkt for at sammenligningen skal bli riktig.
Betegnelsen U-verdi er en tilpasning til ISO-standard av det som tidligere ble kalt K-verdi. Den betegner samme sak.

6. Hvorfor dårlig U-verdi gir komfortproblem?

Med dårlig isolerte vinduer blir det indre glassets flate kald og da oppstår det en temperaturforskjell mellom glasset og luften i rommet. Dette forårsaker varmetransport mot den kaldere glassflaten; såkalt kaldstråling. Nær vinduet opplever man varmestrålingen fra kroppen mot vinduet i form av ubehag - "det trekker". (les mer...)

7. Hvordan fargevalget påvirker vedlikehold av vinduer?

Mørke farger på vindu fører til en meget høy overflatetemperatur i sollys, som sliter på malingfilmen og gir betydelig økt behov for vedlikehold/oppmaling.

8. Glasset har sprukket - hvorfor?

Les mer her..

 

Produktgaranti