Vedlikehold

Dette er veiledende råd for vedlikehold og frekvens kan variere individuelt avhengig av klimatiske påkjenninger.

For å minimalisere behovet for vedlikehold kan vi anbefale våre aluminiumsbekledde produkter. Da får du et tilnærmet vedlikeholdsfritt vindu utvendig. 

Vedlikeholdsveiledning generelt for alle typer vindu og dører
Vedlikeholdsveiledning for HGU - Horisontalt glidehengslet utadslående
Vedlikeholdsveiledning for SHI og SHU - Sidehengslet inn- og utadslående
Vedlikeholdsveiledning for BDU - Utadslående balkongdør
Vedlikeholds-/ bruksveiledning for BSI - Bunn-/sidehengslet innadslående