Administrasjon

Knut Gullesen
Administrerende direktør
Tlf.: (+47) 95 18 26 59
knut.gullesen@norgesvinduet.no

 

Stian Arntsberg
Administrasjonssjef 
Tlf.: (+47) 92 08 79 68
stian.arntsberg@norgesvinduet.no

 

Kurt Andersen
Salg-/markedssjef
Tlf.: (+47) 90 61 76 23
kurt.andersen@norgesvinduet.no

 

 

 

           

Per Knudsen
Innkjøp-controller
Tlf.: (+47) 45 47 18 78
per.knudsen@norgesvinduet.no

Pål André Gluggvasshaug
IT-controller
Tlf : (+47) 45 47 16 56
pag@norgesvinduet.no

Bjørn Eivindsen
Leder kundesenter
Tlf.: (+47) 95 48 81 62
bjorn.eivindsen@norgesvinduet.no

           

Morten Fiplingdal
Avdelingsleder maskin
Tlf.: (+47) 48 89 32 63
morten.fiplingdal@norgesvinduet.no

  Heidi Brennhaug
Avdelingsleder prod.
Tlf.: (+47) 97 11 55 76
glassavd@norgesvinduet.no