Administrasjon

Stian Arntsberg
Administrerende direktør / CEO
Tlf.: (+47) 92 08 79 68
stian.arntsberg@norgesvinduet.no

  Kurt Andersen
Salg-/markedssjef
Tlf.: (+47) 90 61 76 23
kurt.andersen@norgesvinduet.no

 

 
Bjørn Eivindsen
Leder kundesenter
Tlf.: (+47) 95 48 81 62
bjorn.eivindsen@norgesvinduet.no

 

 

           
 

Kenneth K. Stabbforsmo
Innkjøp / kontor
Tlf.: (+47) 45 47 18 78
kenneth.stabbforsmo@norgesvinduet.no

Pål André Gluggvasshaug
Innkjøpsansvarlig / IT-controller
Tlf : (+47) 45 47 16 56
pag@norgesvinduet.no

 

 Nils Johan Jacobsen

Avdelingsleder maskin.
Tlf.: (+47) 90 93 50 34
nils.johan.jacobsen@norgesvinduet.no
           

Morten Fiplingdal
Avdelingsleder maskin
Tlf.: (+47) 48 89 32 63
morten.fiplingdal@norgesvinduet.no

  Heidi Brennhaug
Avdelingsleder prod.
Tlf.: (+47) 97 11 55 76
glassavd@norgesvinduet.no