Ny direktør i Norgesvinduet Svenningdal

Knut Gullesen kommer fra stillingen som avdelingsdirektør ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen hvor han har vært ansatt siden 01.01. 2011.

Gullesen er 42 år – Helgelending fra Lillealteren i Rana - og utdannet sivilingeniør fra NTH/NTNU med spesialisering i industriell og prosessorientert kjemi. Han er gift – kona er sykepleier – og de har 3 barn i alderen 1 til 6 år.

Han startet sin yrkeskarriere som prosessingeniør ved Norske skog/Forestia og fikk sin første lederjobb som fabrikksjef ved Arbor Hattfjelldal AS.

Etter 2 interessante og lærerike år i Hattfjelldal, tok Gullesen imot et tilbud om en lederstilling i Swedwood, Malacky i Slovakia. Det ble starten på over 8 år med utenlandserfaring. Han har i disse 8 årene hatt lederjobber i Slovakia, Polen og Sverige – sist som prosjektleder i Swedspan International hvor prosjektet var oppbygging av en ny fabrikk i Polen.

Virksomhetene i utlandet hvor Gullesen har vært ansatt er heleide datterselskaper av IKEA og produserer materialer og komponenter for videreforedeling til møbler.

Gjennom sin yrkespraksis har Gullesen fått solid erfaring med hva som skal til for å få en produksjonsbedrift til å fungere – og han har lært seg å sette pris på lukta av godt treverk, lim og maling. Han har erfaring med å utvikle team og å få til den gode samhandling og flyt mellom de ulike produksjonsleddene – fra råvareinnkjøp til kunder. Flyt og samhandling hvor målet er enda bedre arbeidsmiljø, enda bedre omdømme og bedre resultater – også på bunnlinja.
De internasjonale – og norske – jobberfaringene har gitt Gullesen innsikt i drift, logistikk, omstilling, prosjektorganisering og kulturforståelse. Han har også erfaring med og kunnskaper om Leanmetodikken som er en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet i Norgesvinduet.

Styret er svært fornøyd med å ha fått Knut Gullesen med på laget og ser fram til et konstruktivt samarbeid til beste for ansatte, samarbeidspartnere, lokalsamfunn og eiere.