Montering og vedlikehold

Her kan du se på / laste ned våre monteringsanvisninger.
Angående vindtetting og vannblikk rundt vindu og dører henviser vi til NBI byggedetaljblad som inneholder flere alternative utførelser.
For lydvinduer og lyddører skal det alltid være fuging både innvendig og utvendig mellom karm og stenderverk. 

Monteringsanvisning Norgesvinduet
Monteringsanvisning Norgesdøren
Monteringsanvisning Skyvedør SKDN
Inndeking ved alukledning
Monteringsanvisning alukledde produkt


Dette er veiledende råd for vedlikehold og frekvens kan variere individuelt avhengig av klimatiske påkjenninger.
For å minimalisere behovet for vedlikehold kan vi anbefale våre aluminiumsbekledde produkter. Da får du et tilnærmet vedlikeholdsfritt vindu utvendig. 

Vedlikeholdsveiledning generelt for alle typer vindu og dører
Vedlikeholdsveiledning for HGU - Horisontalt glidehengslet utadslående
Vedlikeholdsveiledning for SHI og SHU - Sidehengslet inn- og utadslående

Vedlikeholdsveiledning for BDU - Utadslående balkongdør

Vedlikeholdsveiledning for BSI - Bunn-/sidehengslet vindu