Kundeservice - reklamasjon

FØLGENDE FORUTSETNINGER MÅ VÆRE OPPFYLT FOR Å KUNNE BEHANDLE SAKEN:

Reklamasjonsrett

Vi forbeholder oss retten til å belaste/fakturere påløpte kostnader hvis det viser seg at saken ikke er reklamasjonsberettiget.

Gjelder reklamasjonen funksjonssvikt, ber vi om at kunde kontrollmåler i henhold til måleskjema slik at eventuelle monteringsfeil avdekkes selv

Måleskjema Tiltak mot termisk brudd i bygningsprodukter