miljo

Hvorfor dårlig u-verdi gir komfortproblem

Hvorfor dårlig U-verdi gir komfortproblem?

Med dårlig isolerte vinduer blir det indre glassets flate kald og da oppstår det en temperaturforskjell mellom glasset og luften i rommet. Dette forårsaker varmetransport mot den kaldere glassflaten; såkalt kaldstråling. Nær vinduet opplever man varmestrålingen fra kroppen mot vinduet i form av ubehag – «det trekker».

Når temperaturforskjellen mellom glassflaten og luften i rommet blir 6-7 grader oppstår kaldras langs vinduet. Luften ved vinduet avkjøles og begynner å rase nedover. Overstiger hastigheten mer enn 0,15 m/sek opplever kroppen luftbevegelsen som ubehagelig.

Ved kraftig kaldras forserer luften forbi vinduskarmen og ut på gulvet. Ny luft tilføres fra andre deler av rommet og det oppstår en luftbevegelse i rommet mot vinduet. Tradisjonelt hindrer man kaldras med en radiator. Det er enklere å isolere vinduene og forhindre at problemet i det hele tatt oppstår.

 

Det termiske klimaet er et samvirke mellom tre klimafaktorer: luftens temperatur, luftens bevegelser samt rommets varme og kalde flater (stråling) Ekvivalent eller opplevd temperatur er et mål på samtlige faktorer. Et termometer måler bare en faktor og duger derfor ikke som fullverdig komfortmåler.

Norgesvinduer med energispareglass gjør det mulig å åpne opp vegger med store vinduer, uten at man gir avkall på komfort og energisparing.

 

Jo høyere U-verdi desto kaldere glassflate og kraftigere kaldras. Kaldraset øker med høyden på vinduet men i mindre grad ved bruk av glass med lavere U-verdi.

Østfold