Forskrifter

Krav til rømningsvei
Et byggverk må utføres slik at de mennesker som oppholder seg i eller på byggverket under brann kan rømme eller bli reddet til sikkert sted uten at de påføres alvorlige helseskader. Den tiden det tar å rømme en bygning vil være avhengig av menneskelige, bygningsmessige og branntekniske forhold.

Når rømningsveier skal planlegges og dimensjoneres, er det derfor ikke bare bredde og lengde i rømningsveien som har betydning for personsikkerheten. Bruken av bygningen og brukernes evne til å ta seg ut ved egen hjelp har stor betydning for sikkerheten ved rømning, og har gitt grunnlag for definisjon av risikoklasser.

Generelle krav
Rømningsveiene skal til enhver tid dekke behovet for forsvarlig rømning. Adkomst til rømningsvei skal kunne skje uten hindringer. Heis og rulletrapp regnes ikke som rømningsvei.

Fra enhver branncelle for varig opphold skal det være minst to rømningsveier. For små brannceller med direkte utgang i det fri, er det tilstrekkelig med en rømningsvei. Vindu aksepteres som rømningsvei der dette var tillatt i forbindelse med byggeforskriften da bygningen ble oppført eller når dette er godkjent i forbindelse med bruksendring.

I bygninger med flere etasjer skal rømningsveiene ha kapasitet for samtidig rømning fra to etasjer. Fra brannceller som omfatter flere etasjer skal hver etasje ha direkte utgang til minst en rømningsvei.

Fri bredde i rømningsvei skal være minst 80 cm.

Vindu som rømningsvei
Krav til rømningsvei er at bredde + høyde skal minst være 150 cm i åpen stilling til sammen. Bredden skal være minst 50cm, og høyden minst 60cm.

Fra branncelle i bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan vindu, som har underkant mindre enn 5,0 m over planert terreng, være en av rømningsveiene. Vindu som ligger høyere enn 5,0 m over planert terreng kan benyttes som en av rømningsveiene når det er truffet tiltak som gir tilsvarende sikkerhet. Rømningsvindu i bygning i risikoklasse 3 kan ikke være mer enn 1,5 m over planert terreng. Det bør være minst ett vindu for hver 100 m2 bruttoareal. I etasjer og plan i boliger, som ikke har utgang til rømningsvei, bør minst hvert annet rom ha vindu som tilfredsstiller forutsetningene til vindu som rømningsvei. Vindu i skrå takflater er vanligvis ikke egnet som rømningsvindu.

For svingvinduer med vertikal dreieakse, regnes bredden som avstand mellom karm og dreieakse (forutsatt at vinduet slår opp i 90° eller mer). Om dreieaksen er horisontal, regnes høyden som avstand fra karm til vindusplanet, vinkelrett på dette.

Avstand fra golv til underkant vindu må ikke overstige 1,0 m, om det ikke er iverksatt pålitelige tiltak for å lette rømning gjennom vinduet.

Vinduer som regnes som rømningsvei skal være lette å åpne uten bruk av spesialverktøy og være hensiktsmessig fordelt i lokalene. Rømningsvindu må merkes som utgang.

TEK 17, § 12-17. Vindu og andre glassfelt

(1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan påføre skade på person eller husdyr, skal sikres mot sammenstøt og fall opp til høyde minimum 0,8 m over gulv. Sikringen kan være brystning, personsikkerhetsrute eller en annen forsvarlig metode. Minste sikkerhetsnivå for bygning med boenhet

Sikring med personsikkerhetsrute, brystning eller annen forsvarlig metode, dersom vindu eller glassfelt har underkant lavere en

Minste sikkerhetsnivå for bygning med boenhet

Sikring med personsikkerhetsrute, brystning eller annen forsvarlig metode, dersom vindu eller glassfelt har underkant lavere enn 0,8 m over gulv

Plassering i byging

Høyde over terreng

Glassfelt i yttervegg mot terrasse, balkong, veranda og lignende uteoppholdsrom

Alltid

Vindu og andre glassfelt i yttervegg generelt

Fra og med 6,6m

Glassfelt i ferdselsretning i inngangsparti og kommunikasjonsvei ( svalgang, korridor og trapperom)

Alltid

Glassfelt i ferdselsretning i inngangsparti og kommunikasjonsvei   ( svalgang, korridor og trapperom)

Alltid

Barnesikring

Fra og med 3,3m

Plassering i byging

Høyde over terreng

Vindu og andre glassfelt i yttervegg generelt

Alltid

Vindu og andre glassfelt der barn kan oppholde seg internt i skoler og barnehager

Fra og med 6,6m

Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei

Alltid

Barnesikkring der barn kan oppholde seg

Fra og med 3,3m

Minste sikkerhetsnivå for byggverk med krav om universell utforming

Sikring med personsikkerhetsrute, brystning eller annen forsvarlig metode, dersom vindu eller glassfelt har underkant lavere enn 0,8 m over gulv

Kravet om sikring av vindu og glassfelt gjelder fra begge sider, slik at ferdsel både til og fra balkong, terrasse og lignende er sikret 

Hensikten med sikring av vindu og glassfelt i yttervegg fra og med 6,6 meter over terreng, tilsvarende tredje etasje, er å sikre mot skade der det er stor fallhøyde fra vindu og gassfelt.

Østfold