Energy-saving glass

Med en økt miljøbevissthet legges det nå mer vekt på energisparing og måter å redusere energibruk i bygninger på; både i boliger og kommersielle bygg. De siste årene har det blitt introdusert nye minimumskrav til energieffektivitet. Glass kan spille en viktig rolle når det gjelder energisparing. Varmetap er normalt målt i termisk transmisjon eller U-verdi, vanligvis definert som W/m²K. Enkelt fortalt gir lav U-verdi bedre varmeisolering. Energispareglass med lav U-verdi vil dermed kunne gi mye bedre varmeisolering, og du sparer både penger og får bedre inneklima.

Egenskaper og fordeler

  • Effektiv energisparing med høyt lysinnslippReduserer varmetap og sparer energi, og gir et komfortabelt innemiljø
  • Reduserer kaldstråling og kaldras fra vinduer, og forbedrer komforten
  • Øker overflatetemperaturen på den innerste glassflaten og reduserer innvendig kondens
  • Reduserer oppvamingskostnader og minsker behovet for air condition anlegg

Kilde: www.pilkington.com