Balcony door, hinged

På denne døren har en mulighet for både side- og bunnhengslet innadslående funksjon. Mange foretrekker denne tilleggsfunksjonen med lufting i toppen.

Vrideren peker nedover i lukket stilling og ved åpning dreies den 90 grader oppover slik at den står rett ut til siden. Det vil si motsatt av den dreiebevegelsen en gjør på et vanlig dørhåndtak på en inner- eller ytterdør.

SKU BDI Product

Balcony door, hinged

Denne døren har ikke det samme sortimentet med låseknapp, blindskilt og låsesylindere som BDU, og leveres med vrider kun på innsiden. Døren bør ikke monteres på vegger med hard værpåkjenning.

Brystning. 
Norgesdøren har et isolert brystningsfelt som er bedre enn på de fleste andre tilsvarende dører. U-verdien på brystningsfeltet er 1,0 W/m2K.

Properties

Twisting

Standard vrider  til BDI-dør til venstre.  Låsbar vrider til høyre.

Module sizes