heartwood

The environment as a core value

Det norske klimaet er i endring. Mer nedbør, høyere temperaturer, mer vind og hyppigere forekomster av ekstremvær. Dette blir en stor utfordring for treverket. Alle værutsatte deler på våre produkter leveres som standard med miljøvennlig kjerneved, ferdig impregnert fra naturen selv. Kjernesunne vinduer gjør både deg og naturen til vinnere.

Visste du at våre vinduer leveres med utvendig kjerneved som standard?

Bygget for evigheten

Det vanligste byggematerialet for norske stavkirker var furu. Til grunnkonstruksjonen i stavkirkene benyttet man kjerneved av furu. Dette treverket var naturlig impregnert og meget varig – selv på værutsatte steder. Slikt trevirke er derfor benyttet til utsatte deler som staver, sviller, takspon og yttervegger.

Gammel tradisjon

Vinduskarmer vi finner på gamle hus kan være like friske selv etter 200 år. Når værutsatte detaljer på gamle hus er riktig skåret og satt med margsiden ut, er det fordi tidligere tiders byggmestre tok seg møyen med å sortere hvert enkelt bord. Denne tradisjonen for yrkesstolthet og kjærlighet til godt utført arbeid, lover vi i Norgesvinduet å føre videre med våre vinduer og dører.

Nature's own impregnation

Denne tømmerstokken kommer fra en driftsbygning som ble reist på 1800-tallet, og demontert i 1990. Tømmeret ble deretter liggende for vær og vind i strandkanten i ca. 15 år før det ble kappet. Kjerneveden er like frisk.

– Hentes fra furuas indre. Den indre kjernen/malmen er tett og vannavvisende.

Harpiks-syrer i kjerneveden motvirker soppangrep og råte. De mest kjente naturlige antisopp- og beskyttelsesvæsker i furua er tjære og harpiks. Kjerneved er naturlig impregnert av harpiks. Ubehandlet kjerneved får etterhvert en naturlig og røff gråfarge. En ubehandlet kledningsvegg av kjerneved kan stå vedlikeholdsfri i mange hundre år. Vi benytter oss av denne veden i våre produkter.

Østfold