Film about Norgesvinduet

I sommer har fire elever fra Grane barne- og ungdomsskole laget en informasjonsfilm om Norgesvinduet Svenningdal.  Siri Elise Ryvoll, Rikke Kristin Brennhaug, Emine Delal og Elena Volungeviciute hadde fag som heter media og informasjon på skole, og har valgt til å samarbeide med Norgesvinduet.

– Elevene fikk i oppdrag fra bygdebladet å intervjue Stian Arntsberg, og siden de ble så godt mottatt så ville de tilbake dit. Og da Stian foreslo en informasjonsfilm så ble de kjempeglade, sier lærer ved Grane barne- og ungdomsskole Ane Bogfjelldal.

Media og informasjon er et valgfag som elevene kan velge på ungdomsskolen. Det handler mye om å skrive, filme, redigere og ta bilder.

– Jeg som lærer er fornøyd med resultatet, men håper at vi kan få enda bedre resultat når vi blir flinkere til å planlegge og redigere. Elevene har gjort en kjempeinnsats, – sier Ane.

I følge elevene, var de interessert i hvordan Norgesvinduet fungerte daglig. De likte å jobbe med prosjektet og syntes det var både interessant og nyttig.