EPD environmental declaration

Norgesvinduet meets the EPD environmental declaration, which applies to all openable windows, with and without aluminum cladding.

En miljødeklarasjon også kalt miljøvaredeklarasjon (MVD) eller Environmental product declaration(EPD) på engelsk. EPD er et dokument som tallfester miljøegenskapene over hele livsløpet til produktet. Det vil si at utvinning av råvarer, transport, energibruk i produksjon, vedlikehold og avfallshåndtering er med i regnskapet.

EPD er et krav som blant andre Statsbygg og BREEAM-NOR prosjekter. Miljødeklarasjon/EPD kan også inngå som en del av en Teknisk godkjenning. Teknisk godkjenning er en frivillig ordning som bekrefter at produkter er egnet i bruk i bygninger i Norge.

– Vi har tatt utgangspunkt i HGU, men deklarasjonen er gjeldende for alle åpningsbare vinduer, med og uten aluminiumskledning. Det er ikke behov for å ha den på alle produkter, men vi vurderer også BDU og FKN, – sier leder teknisk avdeling Kent Tryggestad.

Norgesvinduet er av de første vindusleverandørene som har dette på plass i Norge.

Les deklarasjonene her.