Åpenhetsloven

«Åpenhetsloven» er en forkortelse for «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold»

Loven stiller blant annet krav om at virksomheten må vurdere risiko for brudd eller negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede, helt tilbake til råvareleddet.

Norgesvinduet er opptatt av å være en ansvarlig samfunnsaktør.

Vi har gode interne oppfølgingssystemer som sikrer HMS, kvalitet og miljø.
Vi arbeider kontinuerlig for et trygt og sikkert arbeidsmiljø med regulerte og trygge rammer.

Komponentene i våre produkter er ikke produsert i land hvor det er stor sannsynlighet for brudd på anstendige arbeidsvilkår, og vi er heller ikke i en bransje som er særlig risikoutsatt for menneskerettighetsbrudd.

Vi stiller likevel strenge krav til våre leverandører gjennom innkjøpsavtaler og etiske retningslinjer, hvor de forplikter seg til bærekraftige prosesser og at barnearbeid og sosial dumping ikke blir akseptert. Det er krav til våre leverandører at åpenhetsloven ivaretas.
Vi foretar jevnlig vurdering av leverandørene våre. De må svare for økonomi, kvalitet, HMS og miljø. Det blir deretter foretatt risikokartlegging og evaluering.
Dette er en kontinuerlig og integrert prosess hos oss, blant annet for å sikre oss mot brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For mer informasjon ta kontakt.

TitleSummaryCategoriesLinkhf:doc_categorieshf:doc_tags

Østfold