Norgesvinduet – miljøvinduet

Trevirke som utsettes for fuktighet må beskyttes for ikke å bli angrepet av sopp og råte som ødelegger trevirket.

For å beskytte vinduer mot råte benyttes det vanligvis kjemisk impregnering og overmaling.
Dette kan rent teknisk være en god metode, men metoden medfører her i Norge årlig et utslipp på ca 600 tonn løsemiddel fra impregneringen, hvorav en betydelig del påvirker arbeidsmiljø og inneklima etter at vinduene er montert i vegg. I tillegg blir giftstoffene værende igjen i vinduene.

Ved gamle dagers vindusproduksjon ble materialene sortert slik at kjerneveden (malme, adel) vendte ut mot vind og vær.Kjerneveden er impregnert fra naturens side. Den består av døde, lukkede celler som er fylt med vannavvisende og sopphemmende harpiksstoffer.

I den moderne tids rasjonelle vindusproduksjon ble det for dyrt å sortere materialene på denne måten, og derfor er kjemisk impregnering tatt i bruk som standard impregneringsmetode i vindusindustrien.Ved Norgesvinduet har vi gått tilbake til gamle tiders metode for impregnering. Uten å fordyre produktene sorterer vi nå trevirket slik at kjerneveden vender ut.
Vi har stengt anleggene for kjemisk impregnering, og som standard leveres vinduene impregnert fra naturens side uten løsemiddel og giftige tilsetningsstoffer.


100% utnyttelse av trevirket
Ved produksjon av Norgesvinduet blir alt trevirket utnyttet.
Plankene blir oppsplittet, sortert og frakappet dårlig kvalitet. Deretter fingerskjøtes/limes trestykkene sammen igjen. På denne måten oppnår vi god stabilitet og utnytter alt trevrike av god kvalitet.
Resten av trevirket, kvist, sagflis og høvlespon nyttes som biobrensel for oppvarming av fabrikklokalene og materialtørkene.

Energisparing
Norgesvinduet kan leveres med U-verdi ned til 0,7 W/m2K og enda lavere ved spesielle doble konstruksjoner. Kombinert med soldempende funskjonsglass gir dette maksimal energisparing om vinteren og behagligere inneklima på varme soldager.
Her finnes mange alternativer, som også kan kombineres med sikkerhets- og støydempende løsninger.
Konferer gjerne med en av våre konsulenter før endelig valg tas.