Administrasjon

Knut Gullesen
Administrerende direktør

Tlf.: (+47) 95 18 26 59
knut.gullesen@norgesvinduet.no

 

Stian Arntsberg
Administrasjonssjef 
Tlf.: (+47) 92 08 79 68
stian.arntsberg@norgesvinduet.no

 

Svein Brennhaug
Markedssjef
Tlf.: (+47) 99 08 73 20
svein.brennhaug@norgesvinduet.no

 

 

 

           

Per Knudsen
Innkjøp-controller

Tlf.: (+47) 45 47 18 78
per.knudsen@norgesvinduet.no

Pål André Gluggvasshaug
IT-controller

Tlf.: (+47) 45 47 16 56
pag@norgesvinduet.no

Bjørn Eivindsen
Leder kundesenter

Tlf.: (+47) 95 48 81 62
bjorn.eivindsen@norgesvinduet.no

           

Morten Fiplingdal
Avdelingsleder maskin

Tlf.: (+47) 48 89 32 63
morten.fiplingdal@norgesvinduet.no

  Heidi Brennhaug
Avdelingsleder prod.

Tlf.: (+47) 97 11 55 76
glassavd@norgesvinduet.no