Kundeservice - reklamasjon

Page 1 of 2
FØLGENDE FORUTSETNINGER MÅ VÆRE OPPFYLT FOR Å KUNNE BEHANDLE SAKEN:
Garantivilkår:
Garanti Garanti  
Bekreft aksept av vilkår*
Vi forbeholder oss retten til å belaste/fakturere påløpte kostnader hvis det viser seg at saken ikke er reklamasjonsberettiget.
Gjelder reklamasjonen funksjonssvikt, ber vi om at kunde kontrollmåler i henhold til måleskjema slik at eventuelle monteringsfeil avdekkes selv
Måleskjema
Måleskjema Måleskjema